Основната цел на проект CASCADE е да даде възможност на микро предприемачи в творческия и занаятчийския сектор да формират нови компетентности и да подпомогнат растежа на своя бизнес. Също така да разпространяват културното си наследство чрез занаятите и да внедряват иновации за по-зелено производство.

Седемте цели на CASCADE обхващат:

  • дигитално обучение за бизнес развитие;
  • ценообразуване, дигитални пазари;
  • дигитален маркетинг;
  • канали за търговия на дребно и др.
  • иновации и устойчивост на производството (затворен цикъл),
  • междупоколенческо учене,
  • насоки за млади хора, интересуващи се от занаяти, както и създаването на нова мрежа, която да позволи на творците и занаятчиите да се свържат с нови пазари за своите продукти.

 Дейностите по проекта включват: семинари между поколенията с изложби на съвместно създадени иновативни “зелени“ творби.

Фокусираме се върху тази тема, тъй като отчитаме важността на климатичната ситуация и значението на творческия и занаятчийския сектор за допринасяне за нисковъглеродна икономика със съществена продукция, определяща технологии на производство с ниски емисии и нулеви отпадъци.

В рамките на 3 години ще включим над 100 творци и занаятчии и поне 200 младежи, като част от дейностите по проекта. Същевременно целим да привлечем и агенции за иновации, кариерни центрове, големи организации, предлагащи нови производствени технологии и други заинтересовани лица.

Този проект се реализира в рамките на 3 години в партньорство с:

 

Повече за проекта може да следите фейсбук страницата му:  Cascade Research Project – Начало | Facebook