COMWORK – обмяна на практики за разпознаване и валидиране на компетентностите на професионалисти от социалната и образователната сфера

Информация за проекта

COMWORK е изследователски проект с международно участие. Във всяка страна (Италия, България, Испания, Португалия) анализираме нуждите и практиките в обучението на професионалисти, работещи с млади хора, които нито учат, нито работят (NEET).

Социалните и образователни специалисти са ключовите фигури за успеха на много политики за включване и заетост, като от особено значение са онези, които са ангажирани в сферата на услугите, работещи с неактивни младежи (NEET – Not in education, employment or training).

В новия програмен период основен фокус и бенефициент на ресурсите на ЕС е именно целевата група на младежите, попадащи в категорията NEET.

Цели

COM_WORK цели:

 • да разпространи прилагането на модел за анализ на компетентност в сферата на социалната работа;
 • да сподели модела с представители на политическите среди и бизнеса;
 • да насърчи употребата на европейските инструменти за разпознаване на компетентности;
 • да създаде Насоки и модел за обучение за разпознаване и валидиране компетентностите на професионалисти от социалната и образователна сфера;
 • да опише набор от единици резултат от учене, придобити по аформален и неформален начин от професионалисти, работещи с хора, които не са нито в образованието, нито на трудовия пазар (NEET).

Задачи

Като партньор по проекта Дружество „Знание“ имаше следните задачи:

 

 • В началото на проекта беше сформирана фокус група с трудови посредници от Бюрата по труда в гр. София, педагози от СУ „Св.Климент Охридски“, психолози от училища, както и представители на Център за професионално обучение (ЦПО) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Те споделиха какви са добрите и иновативни практики в тяхната работа, какви компетентности са им били необходими и как и къде са ги придобили. Повече за резултатите от тази фокус група, можете да откриете в НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ на стратегически неформални и аформални компетентности за социални и образователелни професии
 • 12 юни 2015г. се състоя COM_WORKshop, на който присъстваха специалисти от социални и образователни институции. По време на събитието запознахме гостите с проекта и неговите цели, както и представихме националното проучване като идеята беше тези хора да бъдат привлечени към проекта и да ни съдействат за събирането на по-нататъшна обратна връзка.
 • Дружество „Знание“ беше отговорно за разработването на Насоки и модел за обучение за разпознаване и валидиране компетентностите на професионалисти от социалната и образователна сфера, които след приноса на всички партньори да се интегрира във финалната публикация по проекта – „Учебна единица за разпознаване и валидиране на компетентностите на специалисти от образователната и социална сфера“. След създаването на тези насоки отново беше потърсено мнението на всички заинтересовани лица като техните препоръки бяха събрани и обработени чрез електронна платформа и подхода peer to peer.
 • На 20-ти май в град Смолян се проведе среща с млади хора, кариерни консултанти, младежки медиатори и представители на Агенция по заетостта и различни неправителствени организации, където дискутираха и споделиха гледни точки, свързани с наличните услуги за младежи, както и получихме обратна връзка за разработените материали по проекта. Повече информация можете да откриете тук.
 • Последното събитие, което се състоя в рамките на проекта беше проведено на 12-ти октомври в гр. Ловеч. На него бяха представени всички разработени продукти по проекта, както и информация къде заинтересованите лица, работещи с неактивни младежи могат да намерят полезни методи, които да прилагат в работата си.

Проектът завърши с финална конференция в Рим, Италия с участието на над 100 млади хора и специалисти в сферата.

Документите по проекта са качени и достъпни за четене, така че, ако се интересувате от темата за неактивните младежи (NEET), посетете уебсайта www.comworkproject.org, където ще намерите:

 • Теоретична рамка на проекта;
 • Доклад от Националното проучаване относно стратегически компетентности – формални и неформални – в социалната и образователната сфера. Докладите се отнасят за всяка страна-партньор;
 • Сравнителен доклад за формалните и неформалните компетентности при професиите от социалната и образователната сфера;
 • Обучителен модул за признаване и валидиране на неформални и аформални компетентности на професионалисти от социалната и образователната сфера

 

По време на проекта се състояха четири партньорски срещи във Валядолид (Испания), София (България), Лисабон (Португалия) и Рим (Италия), където се обсъдиха текущи въпроси, възникнали в хода на работата, така че разработените продукти да отговарят на целите на проекта и потребностите на специалистите, работещи с неактивни младежи.

Партньори

[vc_images_carousel 0=““ images=“1821,1819,1818,1820,1822,1817″ img_size=“full“ slides_per_view=“6″]

Събития

София 12 юни 2015

Обмяна на практики за признаване и валидиране на компетенции на професионалисти от социалната и образователната сфери

Галерия