DIGITOL допринaся за популяризирането на общите ценности на ЕС сред възрастните граждани на европейско ниво, като използва иновативни междупоколенчески образователни практики и възможности за обучение за борба с ефекта и разпространението на фалшиви новини.

#GenerationsUnited

Цели

Чрез организирането на междупоколенченски учебни дейности, DIGITOL цели да подкрепи взаимното учене, социалното приобщаване и активното гражданство като по този начин да допринесе за изграждането на европейски ценности на солидарност и многообразие. Във времена, в които дигиталната комуникация позволява разпространението на фалшиви новини и провокира популизъм и дискриминация, DIGITOL ще участва в изграждането на алтернативни дигитални светове.

В рамките на две години, проектът ще реализира различни дейности:

 1. Анализ & Оценка
 • Проучване на източници, чрез които възрастните повишават своята дигитална грамотност и активно гражданство в България, Германия, Гърция и Италия.
 • Интервюта, проведени с експерти споделящи идеи относно съществуващи инициативи за борба с фалшивите новини, формиране на дигитална грамотност и критично мислене, както и подпомагане на възрастните хора да работят онлайн.
 • Фокус групи за обсъждане на събраната информация, на които ще участват възрастни хора и заинтересовани лица.
 1. Дизайн & Вдъхновение
 • Създаване на Дигитална Академия DIGITOL многофункционално пространство за споделяне на информация, обучителни материали и интерактивни учебни ресурси.
 • Селектиране на 10 младежи (между 18 и 30 години) от България, Германия, Гърция и Италия, които ще участват в 30 часово обучение на обучители, фокурсано върху борбата с фалшивите новини и социалната поляризация.
 • Селектиране на 25 възрастни (над 55 години), които ще участват в 60-часова DIGITOL програма за изграждане на капацитет водена от обучените младежи и целяща формиране на теоретични и практически умения за по-добро разбиране на модернизираното общество в унисон с европейските ценности.
 1. Ангажиране & Включване
 • „Човешки библиотеки“ използващи аналогията на библиотека, черпейки познанията от хората вместо от книги. Участници, преживели ситуации на предрасъдаци, социално изключване или стигма, ще споделят опита си. “Читателите“ ще изслушват историите и ще могат да задават въпроси и да преодолеят свои собствени предрасъдаци.
 • Фестивали DIGITOL ще комбинират традиционните (арт/музейни изложби, училищни работилници, др.) и модерните (улични представления, виртуални комуникационни кампании в социалните мрежи, кампании за набиране на средства и др.) средства. Фестивалите ще включват и обществени дискусии на противоречиви теми, които ще бъдат организирани в партньорство с училища и центрове за неформално учене.