Проектът цели развитието на социалните грижи за възрастни чрез обучение на работното място и внедряване на иновации в лидерството. LAPIS се базира на успешния ни проект Helpcare (www.helpcare-project.org), по време на който се откроиха важни пропуски в подготовката на кадрите.

По време на проекта ще бъде разработено обучение по предприемачество и иновации, което да гарантира устойчивост в бъдещето на социалните грижи на възрастни хора и да намали щетите, нанесени на сектора от COVID-19.

Нашите задачи се фокусират върху подобряване на уменията на лидерите в сектора, изграждане на мрежи за подкрепа на ученето на работното място и разработване на приложението LAPIS.

С този проект целим да имаме два основни резултата, насочени към политиките в     сектора:

  • Идентифициране и преодоляване на бариери пред обучението на работното място в сектора;
  • Дефиниране на стратегии за признаване на обучението на работното място в социалните грижи на възрастни.

 

В рамките на 3 години в дейностите на проекта ще включим над 500 социални работници, ръководители на социални услуги, лекари, медицински сестри, болногледачи, както и политически представители (държавни служители на регионално и национално ниво, отговорни за здравеопазването и образованието), национални агенции по иновации, висши учебни заведения и центрове за професионално обучение.

 

 

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 3 години в партньорство с: