neet idea logo

NEET IDEA – Подкрепа за младежите  извън системите на заетост, образование или обучение  да се върнат обратно към различни форми на образование, обучение и заетост

Идеята е да повишат уменията си в сферата на дигиталните и социални медии. Чрез работата с  обучителите, ще се популяризираме неформалното обучение, предлагайки атрактивни учебни материали за младите.

NEET IDEA насърчава участниците да развият полезни умения, да формират отношение и да променят нагласите за повторно влизане в образованието, заетостта или обучението в бъдеще.

За да постигнат тези цели, ще изготвим следните учебни материали:

  • Програма за повишаване на квалификацията, на обучители и тютори с акцент върху изграждането на компетентност и доверие на преподавателите, така че те да могат да разработват проекти за дигитални медии и късометражни филми с младите хора в своята общност.
  • Сборник с учебни материали. Младежите ще развият критично мислене, изследователски и организационни умения и ще разработят късометражни филми на тема „Моята мечтана работа“. Участниците ще имат възможност да представят своите продукции в седем различни европейски държави и да открият повече за себе си и за останалите чрез техните филми.
  • MOOC – Отворено / Онлайн / Дигитално образование. Ще бъде използвана тази платформа, която е проектирана да поддържа интерактивно обучение, което да бъде достъпно на голямо разнообразие от устройства. Чат стаи, форуми и инструменти за съобщения също са на разположение на платформата в подкрепа на онлайн взаимодействието между отделните потребители. Тази платформа има за цел да привлече и даде възможност на младите участници и техните обучители, за лесен достъп до ресурсите на проекта NEET IDEA.

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 2 години в партньорство с:

 

Повече за проекта може да следите на интернет страницата му: http://neet-idea.eu/