Имаме нужда от изкуство! Всеки има нужда от изкуство! Защото творчеството е навсякъде!

 

Цели

Проектът ACE Youth е насочен към стимулиране на младежите, заети в сферата на творчеството и занаятите да развият предприемачески умения, чрез серия от обучения.

В рамките на проекта ще бъдат разработени материали, които да покрият липсата на знания и умения в това как се стартира, развива и управлява малък собствен бизнес, така че да бъде успешен.

В рамките на две години, проектът ще реализира различни дейности:

  • ACE Youth – Учебна програма по предприемачество в творческия сектор
  • ACE Youth – Наръчник „Въведение в педагогиката“ за творческия сектор и млади ментори
  • Онлайн курс на ACE Youth
  • ACE Youth – тридневни семинари за млади предприемачи от творческия сектор и техните ментори
  • ACE Youth – Фестивал на предприемачеството в творческия сектор в Турция

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 2 години в партньорство с:

Повече за проекта и разработените продукти може да откриете в неговата интернет страница