Форма за запитвания

Можете да се свържете с нас като попълните формата по-долу.

Централен офис:

София, ул. „Владайска“ 34
тел./факс (02) 952 3865
е-mail: office@znanie-bg.org

 

Международно сътрудничество:

София, ул. „Владайска“ 34
тел./факс (02) 952 38 65
е-mail: projects@znanie-bg.org

 

Център за професионално
обучение 
„Знание“ ЕООД:

София, ул. „Владайска“ 36
тел. (02) 952 38 65
е-mail: office@znanie-bg.org

 

Сертификати TELC:

София, ул. „Владайска“ 36
тел. (02) 952 38 65

0884 490 679
е-mail: telc@znanie-bg.org