“Кариерно консултиране в дигиталната ера!”

 

Цели

Проектът DISCO подкрепя нуждите на специалистите по професионално ориентиране и консултиране, които са изправени пред радикални предизвикателства и промени в практиката си.
Неговата мисия е подкрепата на организациите и кариерни консултанти за усъвършенстване на планирането и осъществяването на кариерно ориентиране и консултиране в дигитален контекст.

Екипът на проекта е обединил сили за реализирането на:

  • Доклад за характеристиките, предоставящ основите за разработване, планиране, прилагане и преглед на смесено ориентиране и консултиране за целевата група.
  • Матрица на обучението – Рамка от компетентности, съобразена с ЕКР, която допълва и разширява професионално придобитите квалификации и текущото обучение предлагани за професионалните и кариерните консултанти.
  • Модулна програма за смесено обучение – ресурси, упражнения, учебни материали и инструменти за оценка на уменията
  • Електронен наръчник за методи – Методи за обучители на специалисти по професионално ориентиране

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 30 месеца в партньорство с:

Видеа:

Първото видео по DISCO Project е публикувано!

Гледайте видеото, за да разберете ЗАЩО екипът му е толкова мотивиран и КАКВО желаем да постигнем с реализирането на този проект.

Следете страницата на проекта за повече информация!

www.disco-project.org

DISCO: Умения за дистанционно, смесено и онлайн консултиране за кариерни консултанти