Цели

 

Целта ни е да предоставим практическа подкрепа на учителите и обучителите, които се адаптират към онлайн и смесеното обучение в професионалното образование и обучение.

В партньорството сме 5 европейски организации, които сме изправени пред едно и също предизвикателство – да подкрепят преподавателите в използването на онлайн и дистанционни инструменти, за да гарантираме че учащите могат да учат и да постигат собствените си цели.

Ще си сътрудничим с нашите местни партньори, за да изпробваме и утвърдим методологията на проекта и да гарантираме, че отразяваме огромните предизвикателства, пред които са изправени обучителите и учащите, докато се адаптират към новата реалност на онлайн и смесеното обучение и оценяване.

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 15 месеца в партньорство с:

Повече за проекта и разработените продукти може да откриете в неговата интернет страница