Цели

Проектът Ментори без граници (MAB – Mentors Across Borders) има за цел да разработи менторски звена в страните от Източна и Югоизточна Европа, които ще организират и обучават възрастни хора, подготвени за ментори, които доброволно да отделят от времето си, за да помагат на млади хора на възраст между 18 и 30 години, включително на тези, които са изложени на риск от маргинализация, да развиват професионалните си умения. Проектът ще продължи две години и ще се съсредоточи върху три основни дейности:

 • Разработване на методология за менторство, съобразена с нуждите на страните, в които ще се пилотират дейностите;
 • Разработване и внедряване на онлайн платформа, която да подпомага международните срещи на ментори и наставлявани;
 • Тестване на този инструмент за със 120 регистрирани ментори и 120 наставлявани в страните от Източна и Югоизточна Европа.

Платформата ще бъде отворена за хора над 50-годишна възраст, които желаят да предложат своите знания и опит, както и за млади хора, които се нуждаят от наставничество или консултиране в областта на своите интереси. За да се популяризира идеята сред всички заинтересовани, ще бъдат организирани семинари и кампании за повишаване на обществената осведоменост. Проектът ще включва и дейности за разпространение, контрол на качеството и управление на риска, за да се постигнат възможно най-добри резултати.

Като обединява организации от Западна, Източна и Южна Европа, проектът предоставя отлична възможност на участващите организации да обменят опит и добри практики със свои колеги.

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 2 години в партньорство с:

 • 50plus Hellas, Гърция
 • AGE Platform Europe Белгия,
 • Auleda Local Economic Development Agency Vlore Албания,
 • Center of European Volunteering Белгия,
 • Cyprus Third Age Observatory,
 • Дружество „Знание“ България,
 • Senior Experten Services Германия,
 • Seniores Italia Lazio,
 • Onkentes Kozpont Alapitvany Унгария,
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Полша,
 • VOLONTARIATO TORINO Италия и
 • Volontari Senior Professionali ODV, Италия.