Цели

Проект SENEXIA цели да проучи и да предостави възможно най-детайлни решение на въпросите, свързани със заетостта и предприемачеството в късна възраст.

Осланяйки се на опита си до сега, екипа на проект SENEXIA си поставя следните 3 основни задачи:

  • Развитие и усъвършенстване на уменията на възрастните хора (50+) чрез употребата на иновативни инструменти
  • Подпомагане на стартиращите предприемачи, сблъскващи се с различни предизвикателства или неуспех в своя професионален (и личен) път
  • Менторство между успешни предприемачи и такива, които сега поемат по пътя на това приключение

 

Партньори:

Този проект се реализира в рамките на 2 години в партньорство с: